Ongelmakoirakoulutus

Opi viestimään koirallesi oikein

Valmistuin ongelmakoirakouluttajaksi samalla, kun suoritin koirahierojan pätevyyden. Työharjoittelujaksot tein Maria Seppäsen opissa Homeetta-yrityksessä. Suviera ja Homeetta tekevätkin erittäin tiivistä yhteistyötä ongelmakoirien parissa. Tämä on mahdollistanut sen, että jokainen koira saa juuri sille oikeanlaista apua.

Ongelmakoirakoulutukseni perustuu johtajuuteen eli ihmisen kuuluu ottaa vastuu tilanteista ja tehdä päätökset kuinka toimitaan ja kertoa ne koiralle sellaisin keinoin, jotka koira ymmärtää luonnostaan. Olennaista on se, kuinka ihminen käyttää omaa elekieltään koiran kanssa. Siitä määräytyy lauman, johon kuuluvat sekä perheen koirat että ihmiset, johtajuus. Koirat eivät yksinkertaisesti ymmärrä puhekieltä eivätkä ihmispsykologiaa. Siksi opetankin ihmiset puhumaan koiran käyttämää kieltä.

Ihmisen ja koiran ristiriidat on mahdollista välttää ja selvittää, kunhan molemmat puhuvat samaa kieltä.

En mielelläni käytä termiä ongelmakoirakoulutus, vaan puhun ennemminkin kuntoutuksesta. Useimmiten koira ei ole ongelma, vaan ongelmat syntyvät väärinymmärryksistä.

Kun omistaja oppii lukemaan koiraansa ja käyttämään samaa elekieltä koiran kanssa, monet ongelmat ratkeavat. Näin yhteiselo voi jatkua tasapainoisesti. Koirat haluavat olla laumassa, jossa on tasapaino kohdallaan.

Koiran ja omistajan ristiriitatilanteessa koira pyrkii hakemaan omia ratkaisujaan, jotka eivät ole välttämättä niitä oikeanlaisia. Koiran valinnat eivät yleensä sovi ihmismaailman sääntöihin, jolloin koiran käytös tuomitaan ongelmalliseksi. Esimerkiksi hihnassa rähisevä koira  kertoo vastaantuleville, että se suojelee laumaansa tai kyseinen koira yksinkertaisesti vain pelkää. Tähän sillä ei kuitenkaan pitäisi olla tarvetta, sillä ihmisen kuuluu ottaa vastuu siitä, että ohitukset sujuvat rauhallisesti ja turvallisesti. Koiralle on viestitettävä oikealla tavalla ja olemuksella ettei tarvitse pelätä tai ottaa vastuuta. Virheellinen tyyli on esimerkiksi pidättää hengitystä ohitustilanteissa. Samalla, kun ihminen jännittyy, myös koira aistii sen ja ymmärtää tilanteen vaaralliseksi – vaikka näin ei todellisuudessa olisi.

Jos koet, että sinulla on koirasi kanssa vastaavanlaisia tilanteita tai  muita selvyyttä vaativia ongelmia, ota rohkeasti yhteyttä! Mikään asia ei ole liian pieni tai suuri, etteikö  siihen löytyisi ratkaisu.

Yhteystiedot ovat tämän linkin takana.

Hinnoista lisää täällä.