Ongelmakoirakoulutus

Opi viestimään koirallesi oikein

Valmistuin ongelmakoirakouluttajaksi samalla, kun suoritin koirahierojan pätevyyden. Työharjoittelujaksot tein Maria Seppäsen opissa Homeetta-yrityksessä. Suviera ja Homeetta tekevätkin erittäin tiivistä yhteistyötä ongelmakoirien parissa. Tämä on mahdollistanut sen, että jokainen koira saa juuri sille oikeanlaista apua.

Ei ole olemassa yhtä ja oikeata tapaa kouluttaa koiria. Maailma on täynnä erilaisia koulutussuuntauksia. Kouluttajat puolustavat henkeen ja vereen juuri heidän oppia oikeaksi tavaksi kouluttaa. Minä en ole sidottu mihinkään oppiin, koska tapa miten ongelmaa lähdetään ratkomaan riippuu koirasta ja sen omistajasta/omistajista ei oppisuuntauksesta. Pitää pystyä lukemaan koiraa sekä hihnan päässä olevaa ihmistä. Joillakin ihmisillä on luontaisesti oikea tapa toimia koirien kanssa. Toisille sen pystyy opettamaan. On myös niitä joita ei pysty auttamaan vaikka haluaisi. Tälle viimeiselle ryhmälle en mielelläni koiraa antaisi. Ongelmakoirakoulutukseni perustuu jonkin verran johtajuuteen eli ihmisen kuuluu ottaa vastuu tilanteista ja tehdä päätökset kuinka toimitaan ja kertoa ne koiralle sellaisin keinoin, jotka koira ymmärtää luonnostaan. Kaikista ei kuitenkaan tähän ole, joten myös makupalat ovat hyvä apu. Positiivinen koulutus on tärkeässä osassa. Minulle tärkeintä on se että koiran ja ihmisen välillä on molemmin puolinen luottamus ja kunnioitus. Pelkällä makkaran syöttämisellä tätä ei saavuteta. Siihen tarvitaan paljon muutakin.  Vaikeat tapaukset minä lähetän Maria Seppäselle/Homeetta. Hän on Suomen parhaita kouluttajia kun kyseessä on koira jonka ongelmat ovat todella vaikeita. Pahimmassa tapauksessa niin vaikeat, että yksi vaihtoehto on koiran lopettaminen.

Ihmisen ja koiran ristiriidat on mahdollista välttää ja selvittää, kunhan molemmat puhuvat samaa kieltä.

En mielelläni käytä termiä ongelmakoirakoulutus, vaan puhun ennemminkin kuntoutuksesta. Useimmiten koira ei ole ongelma, vaan ongelmat syntyvät väärinymmärryksistä tai on opetettu koiralle vääriä toimintoja. Pentuna toiminnot ovat olleet hauskoja, mutta aikuisella koiralla ei.

Kun omistaja oppii lukemaan koiraansa ja käyttämään samaa elekieltä koiran kanssa, monet ongelmat ratkeavat. Näin yhteiselo voi jatkua tasapainoisesti. Koirat haluavat olla laumassa, jossa on tasapaino kohdallaan. Tärkeätä on että on molemmin puolinen luottamus ja kunnioitus. Koiran koulutuksessa pitää olla myös looginen. Mikä on kiellettyä on aina kiellettyä ja mikä sallittua on sallittua. Koira tarvitsee myös liikuntaa sekä lajikohtaista toimintaa. Pitää osata valita itselleen sellainen rotu jonka rotuominaisuudet sopivat myös sinulle.

Koiran ja omistajan ristiriitatilanteessa koira pyrkii hakemaan omia ratkaisujaan, jotka eivät ole välttämättä niitä oikeanlaisia. Koiran valinnat eivät monesti sovi ihmismaailman sääntöihin, jolloin koiran käytös tuomitaan ongelmalliseksi. Esimerkiksi hihnassa rähisevä koira  kertoo vastaantuleville, että se suojelee laumaansa tai useimmiten kyseinen koira yksinkertaisesti vain pelkää ohitustilannetta. Tähän sillä ei kuitenkaan pitäisi olla tarvetta, sillä ihmisen kuuluu ottaa vastuu siitä, että ohitukset sujuvat rauhallisesti ja turvallisesti. Koiralle on viestitettävä oikealla tavalla ja olemuksella ettei tarvitse pelätä tai ottaa vastuuta. Virheellinen tyyli on esimerkiksi pidättää hengitystä ohitustilanteissa tai kietoa hihna käden ympärille useamman kerran. Samalla, kun ihminen jännittyy, myös koira aistii sen ja kuvittelee tilanteen vaaralliseksi – vaikka näin ei todellisuudessa olisi. Ohitustilanteet pitää tehdä koiralle vaarattomiksi tilanteiksi.

Jos koet, että sinulla on koirasi kanssa vastaavanlaisia tilanteita tai  muita selvyyttä vaativia ongelmia, ota rohkeasti yhteyttä! Mikään asia ei ole liian pieni tai suuri, etteikö  siihen löytyisi ratkaisu. Suurissa ongelmissa kylläkin pyydän ottamaan yhteyden Maria Seppäseen/Homeetta.  Marialta löytyy taito sekä avustajat/avustajakoirat suurten ongelmien ratkomiseen.

Yhteystiedot ovat tämän linkin takana.

Hinnoista lisää täällä.